دریافت شکایات، پیشنهادات و انتقادات

مشتریان گرامی می توانند تمامی شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را به نشانی آدرس info@tabrizbook.com ارسال نمایند. بدیهی است در اولین فرصت رسیدگی و با شما تماس گرفته خواهد شد.